الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

درباره الماس سنگ سپهر

بنام او که توانایی خود را در انسان ها نمایان کرد.

کارشناسان اقتصادی و صنعتی بالاخص آنهایی که بطور مستقیم با صنعت سنگ در ارتباط می باشند تنوع و زیبایی و استحکام سنگهای ایران و وجود ذخایر عظیم سنگی در پهنه وسیع کشور را از مزیت های نسبی بالقوه ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی می دانند و معتقدند به دلیل عدم بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و دانش فنی در امر تولید و عدم رعایت استانداردهای بین المللی و حضور اشخاص و شرکتهای غیر حرفه ای فاقد دانش فنی در ایران زمینه سبب پدیدار شدن آسیب های جبران ناپذیر در اقتصاد و از بین رفتن ذخایر معدنی کشور شده است.درحالیکه میتوان با به روز نمودن دانش فنی و انتقال تکنولوژی تولید ابزار آلات استخراج و فرآوری و نحوه ی استخراج و فرآوری ارزش افزوده این محصول را به چندین برابر در بازارهای جهانی افزایش داد و تراز جهانی ایران را در تعامل با سایر کشورها بهبود بخشید.
در همین راستا شرکت الماس سنگ سپهر به همت جمعی از متخصصان صنعتی و با بهره گیری از توانمندی در تولید محصولات صنعتی در شرکت الماسه سازان لرستان درحال حاضر به تخصصی و با هدف ارتقای کیفیت برش در صنعت سنگ پایه گذاری و به این میدان وارد شد و با حضور در بازار صنعت سنگ و افزایش روز افزون فعالیت خود و ایجاد تنوع در محصولات نام خود را در کلیه مراحل استخراج و فرآوری سنگ در ذهن عام و خاص صنعت سنگ و صنعتگران فعال این صنعت تداعی و جلوه گر نماید.
شرکت الماس سنگ سپهر با تکیه بر شعار خود که 《از استخراج تا فرآوری با شما هستیم》همواره با تولید تخصصی محصولات برای برش هر نوع سنگ و اصل مشتری مداری که از اصول اساسی بازار تجارت و بالطبع اصول اصلی این شرکت می باشد در تعاملی کم نظیر با مشتریان و برطرف کننده دغدغه ذهنی و مراحل اجرایی مشتریان در معدن و کارخانجات سنگبری باشد.