الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

درباره تجهیزات معدنی و لوازم سنگبری الماس سنگ سپهر

بنام او که توانایی خود را در انسان ها نمایان کرد.

کارشناسان اقتصادی و صنعتی بالاخص آنهایی که بطور مستقیم با صنعت سنگ در ارتباط می باشند تنوع و زیبایی و استحکام سنگهای ایران و وجود ذخایر عظیم سنگی در پهنه وسیع کشور را از مزیت های نسبی بالقوه ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی می دانند و معتقدند به دلیل عدم بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و دانش فنی در امر تولید و عدم رعایت استانداردهای بین المللی و حضور اشخاص و شرکتهای غیر حرفه ای فاقد دانش فنی در ایران زمینه سبب پدیدار شدن آسیب های جبران ناپذیر در اقتصاد و از بین رفتن ذخایر معدنی کشور شده است.درحالیکه میتوان با به روز نمودن دانش فنی و انتقال تکنولوژی تولید ابزار آلات استخراج و فرآوری و نحوه ی استخراج و فرآوری ارزش افزوده این محصول را به چندین برابر در بازارهای جهانی افزایش داد و تراز جهانی ایران را در تعامل با سایر کشورها بهبود بخشید.
در همین راستا شرکت الماس سنگ سپهر به همت جمعی از متخصصان صنعتی و با بهره گیری از توانمندی در تولید محصولات صنعتی در شرکت الماسه سازان لرستان درحال حاضر به تخصصی و با هدف ارتقای کیفیت برش در صنعت سنگ پایه گذاری و به این میدان وارد شد و با حضور در بازار صنعت سنگ و افزایش روز افزون فعالیت خود و ایجاد تنوع در محصولات نام خود را در کلیه مراحل استخراج و فرآوری سنگ در ذهن عام و خاص صنعت سنگ و صنعتگران فعال این صنعت تداعی و جلوه گر نماید.
شرکت الماس سنگ سپهر با تکیه بر شعار خود که 《از استخراج تا فرآوری با شما هستیم》همواره با تولید تخصصی محصولات برای برش هر نوع سنگ و اصل مشتری مداری که از اصول اساسی بازار تجارت و بالطبع اصول اصلی این شرکت می باشد در تعاملی کم نظیر با مشتریان و برطرف کننده دغدغه ذهنی و مراحل اجرایی مشتریان در معدن و کارخانجات سنگبری باشد.