الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

نمایشگاه تهران مرداد 93

نمایشگاه تهران مرداد 93
عنوان محصول نمایشگاه تهران مرداد 93
توضیحات :

ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی معدن،ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

تعداد بازدید : 2353