الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

دستگاه راسل

دستگاه راسل
عنوان دستگاه راسل
گروه لوازم و تجهیزات معدنی
توضیحات

دستگاه سیم بر در سه مدل مختلف و دستگاه حفاری راسول و دستگاه جک پشت قله

جزئیات
تعداد بازدید 4661