الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

پاکت معدنی

پاکت معدنی
عنوان پاکت معدنی
گروه لوازم و تجهیزات معدنی
توضیحات

پاکت معدنی فلزی (airbag) در سایز های مختلف از کوچک ترین سایز 45 * 45 تا بزرگ ترین سایز 100 * 200 سانتی متر جهت جا به جایی و انداختن سنگ بریده شده از دیواره کوه.

پاکت معدنی لاستیکی که نمونه ان چهت تست های اولیه وارد شده و به زودی در دسترس معدن داران گرامی قرار خواهد گرفت.

جزئیات
تعداد بازدید 500