الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

قیچی و جک پرس

قیچی و جک پرس
عنوان قیچی و جک پرس
گروه لوازم و تجهیزات معدنی
توضیحات

انواع قیچی برش ، جهت برش سیم مغزی های مورد استفاده در معدن و کارخانه جات سنگبری.

 انواع قیچی پرس و جک پرس هیدرولیک  10 تن معدنی ، جهت اتصال سیم های بریده شده به یکدیگر

جزئیات
تعداد بازدید 517