الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

نمایشگاه محلات مهر 93

نمایشگاه محلات مهر 93
عنوان محصول نمایشگاه محلات مهر 93
توضیحات :

هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معدن و صنایع وابسته در محلات 

تعداد بازدید : 2727