الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

لوازم جانبی و مونتاژ سیم الماسه

لوازم جانبی و مونتاژ سیم الماسه
عنوان لوازم جانبی و مونتاژ سیم الماسه
گروه لوازم و تجهیزات معدنی
توضیحات

انواع فنر (کوچک ، بزرگ و بوش دار) ، بوش ریز (واشر) ، بوش پرس (ایمنی یا بزرگ) ، نر و مادگی (بوش اتصال) ، بوش یکسره (بوش یک سره اتصال) ، کریر ساده ، کریر چاک دار ، سیم مغزی. 

جزئیات
تعداد بازدید 553