الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر الماس سنگ سپهر
تصویر بعدی تصویر قبلی

سیم جوش نقره

سیم جوش نقره
عنوان سیم جوش نقره
گروه لوازم و تجهیزات سنگبری
توضیحات

سیم جوش نقره در درصد های مختلف (از 0 درصد تا 99 درصد) جهت جوش و اتصال انواع فلزات با پایه مس.

جزئیات

توزیع انواع سیم جوش نقره با درصد های مختلف جهت اتصال و جوش انواع قطعات و صفحات فلزی با پایه مس (واردات و تولید تحت سفارش)

تعداد بازدید 508